تبلیغات
روانپزشکی - باج گیری عاطفی
باجگیری عاطفی شکل بسیار موثری از تسلط بر دیگران است که در آن نزدیکان تهدیدمان می کنند در صورت بی توجهی به خواسته هایشان ما را تنبیه خواهند کرد. این باج گیران خوب می دانند که رابطه با آنها تا چه اندازه برایمان اهمیت دارد. از آسیب پذیری ما و از عمیق ترین رازهایمان آگاهند. این افراد می توانند والدینمان باشند یا همسرمان، رئیس و یا همکارانمان، و یادوستان و دلدادگانمان. آنان با وجود علاقه ای که به ما دارند، از این روش استفاده می کنند تا پاداش لازم را کسب نمایند یعنی اطاعت و تسلیم ما.

آیا نزدیکان شما:

  • تهدیدتان می کنند اگر آنچه از شما می خواهند انجام ندهید، زندگی تان را دشوار می کنند؟
  • بی وقفه تهدیدتان می کنند که اگر مطابق میلشان رفتار نکنید، رابطه شان را با شما قطع می کنند؟
  • مستقیم و یا غیر مستقیم به شما می گویند که اگر به آنها توجهی نکنید، به خودشان آسیب می رسانند و یا دچار افسردگی می شوند؟
  • هر چقدر هم که به آنها بدهید، همیشه بیشتر و بیشتر می خواهند؟
  • مرتبا فرض می کنندکه شما تسلیمشان خواهید شد؟
  • هرگز به احساسات و خواسته های شما توجهی نمی کنند؟
  • وعده های فریبنده می دهند و هرگز به آنها عمل نمی کنند؟
  • هر زمانی مطابق میلشان رفتار نمی کنید شما را خودخواه، بد، طماع و بی توجه می خوانند؟
  • هر زمان که از آنها اطاعت می کنید تحسینتان می کنندو هر زمان که نمی کنید، حرف هایشان را پس می گیرند؟
  • از پول به شکل اسلحه ای برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند؟

اگر به سوالات فوق جواب مثبت داده اید، بدانید که در دام باج گیری عاطفی افتاده اید. ما به شما کمک می کنی که با ایجاد یک رشته تغییرات بتوانید موقعیت خود را بهبود بخشید و احساس بهتری پیدا کنید.تاریخ : دوشنبه 7 تیر 1395 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : دکتر گلشنی | نظرات
.: Weblog Themes By omid abbasi 09360075509 :.